Forløbet betragter vi som succesfuldt, og har efterfølgende oplevet en væsentlig større vidensdeling på tværs i organisationen, mere fælles fokus på konkrete udfordringer og indsatsområder – samt ikke mindst en langt højere grad af hovedformålet…

Nu har vi et godt fundament for at arbejde mere i dybden

“I Semler Retail, Skoda, ønskede vi endnu bedre præstationer og stærkere ”team-spirit” i afdelingerne. Dette som et led i den naturlige udvikling efter en større omstrukturering i 2012,samt efterfølgende betragtelig vækst i antallet af medarbejdere.

Sigtet med forløbet var medarbejderfastholdelse, stærkere relationer og bedre performance på såvel strategiske som taktiskeindsatsområder. Oplægget blev givet til   MORE, der udarbejdede udkast til et forløb, som over et par møder blev tilpasset og optimeret vore ønsker.

Forløbet blev en kombination af uddannelse og træning gruppevis i form af workshops, kombineret med lettere team-buildingaktiviteter og individuelle coachingforløb for deltagerne. Som afslutning på forløbet udarbejdedes af deltagerne er reel opgave med afsæt i konkrete og selvvalgte områder med udviklingspotentiale. Denne opgave eksamineredes i samarbejde mellem opgavestillere og konsulenter.

Forløbet betragter vi som succesfuldt, og har efterfølgende oplevet en væsentlig større vidensdeling på tværs i organisationen, mere fælles fokus på konkrete udfordringer og indsatsområder – samt ikke mindst en langt højere grad af hovedformålet; mere ”team-spirit”, gensidig respekt og fælles forståelse. Næste skridt vil tage afsæt i det afviklede forløb – nu med et godt fundament for at arbejde mere i dybden med udvalgte indsatsområder og potentialer.”

Christian Kjær
Detaildirektør
Semler Retail A/S; Skoda / Seat